รับกลึงCNC สมุทรปราการ

WELCOME TO บริษัท เอส เอ็น เค เทค (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เอส เอ็น เค เทค (ประเทศไทย) จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตชิ้นส่วน ประเภทงานกลึง CNC ให้กับอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ และการสร้างเครื่องจักรอุตสาหกรรมรวมถึง Sapare Part เครื่องจักรที่ต้องใช้เครื่องจักรที่มีความละเอียดและแม่นยำสูงในการผลิต จึงต้องใช้เครื่องกลึง CNC มาช่วยในการผลิต และในการผลิตชิ้นงานจำนวนมากๆ ในปัจจุบันก็นำเทคโนโลยีกลึง CNC มาใช้ผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมกันอย่างแพร่หลาย บริษัท เอส เอ็น เค เทค (ประเทศไทย) มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมด้วยกระบวนการผลิตกลึง CNC เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า “HI-TECH TO BESTER FOR THE FUTURE” โดยการนำเทคโนโลยีกลึง CNC ที่ทันสมัยมาใช้ในการผลิต ตั้งแต่การออกแบบ CAD, CAM ของกระบวนการกลึง CNC และเทคโลยีการผลิต (Production Technology of CNC) เพื่อมาใช้ใน Process งานกลึง CNC

บริษัท เอส เอ็น เค เทค (ประเทศไทย) รับกลึง CNC สมุทรปราการ และยังมีการวิจัยและพัฒนา (R&D) เทคโนโลยีกระบวนการกลึง CNC ที่ดีที่สุด เพื่อพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตกลึง CNC อย่างต่อเนื่อง ทำให้กระบวนการผลิตงานกลึง CNC มีประสิทธิภาพ และชิ้นส่วนงานกลึง CNC มีคุณภาพที่ดี เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในคุณภาพงานกลึง CNC อย่างสูงสุด

รับกลึง CNC สมุทรปราการ และพื้นที่ใกล้เคียง


เครื่องจักรและอุปกรณ์ในกระบวนการกลึง CNC

กระบวนการกลึง CNC Lathe กระบวนการ CNC Machining Center


สินค้าชิ้นงานกลึง CNC


1. ชิ้นส่วนเครื่องจักร (Spare part of Machine) และการผลิต Mass Production ด้วยเครื่องกลึง CNC

 

2. Jix,Fixture ผลิตด้วยเครื่อง CNC Machining Center


รับกลึงCNC สมุทรปราการ , รับกลึงCNC สมุทรปราการ ราคา , รับกลึงCNC สมุทรปราการ ราคาถูก , รับกลึงCNC สมุทรปราการ แนะนำ , รับกลึงCNC สมุทรปราการ งานด่วน , รับกลึงCNC สมุทรปราการ งานเร่ง , รับกลึงCNC สมุทรปราการ ตามออเดอร์ , รับกลึงCNC สมุทรปราการ ตามแบบ